Línia estratègica 7. Impulsar la creació de polítiques i campanyes de promoció

Cost total:1.945.000

Inici: 2008 Acabament:2012

 

Aquí et pots descarregar el document sencer
Si t'identifiques, els teus comentaris i valoracions sortiran signats.

Accés directe a Llistat de línies estratègiques

 

7.2. Dissenyar i desenvolupar la Web de la Bicicleta
Disseny i desenvolupament de la pàgina Web de la Bicicleta a Catalunya, la qual ha de tenir una doble funcionalitat:
• Informar i promocionar la bicicleta entre el públic en general.
• Oferir un espai virtual de treball i comunicació entre els tècnics i experts de la bicicleta.

L’estructura de la Web inclourà, com a mínim, els següents espais: vies i itineraris ciclistes (urbans i interurbans), avantatges i modalitats d’ús, normativa, seguretat, intermodalitat, programes educatius i de formació, campanyes promocionals, actes i esdeveniments, notícies, club d’experts (espai de treball dirigit a tècnics i experts), links d’interès, bústia de suggeriments i contacte, eNewsletter (amb aspectes de R+D+i, novetats, millors pràctiques, estadístiques, etc.) Aquest espai s’ha de configurar com un dels elements vertebradors per impulsar la bicicleta a Catalunya.

Cost total:260000
Inici:2009 Acabament:2009

Comments (0)

7.1. Desenvolupar una campanya de promoci? general de la bicicleta
Disseny i implantació d’una campanya de promoció general sobre la bicicleta per tal de promoure un canvi en la percepció de la bicicleta i fomentar el seu ús a través de la comunicació de les diferents modalitats d’ús i els seus avantatges. La campanya s’adaptarà als diferents targets objectius i potencials usuaris de la bicicleta, com són: treballadors i empreses, comerços, turistes, esportistes, famílies, escolars, universitaris, etc.

I, contemplarà, entre d’altres, els següents aspectes: missatges de comunicació, imatges, públics objectius, suports de comunicació, temporització de les accions, i pressupost.

Cost total:1.170.000
Inici:2008 Acabament:2012

Comments (0)
7.3. Fomentar el lloguer de bicicletes
Desenvolupament de mecanismes per a fomentar el lloguer de bicicletes i el seu ús com a mitjà de transport públic.
De forma prioritària, el servei de lloguer de bicicletes s’haurà de promoure des de les principals plataformes d’intercanvi, i des dels punts més freqüentats del centre de la ciutat i d’interès turístic.
Aquest servei haurà de ser de fàcil accés i utilització, millorant així la intermodalitat transport públic i bicicleta, al mateix temps que es fomenta el seu ús al facilitar l’accés a aquest tipus de mitjà.

Cost total:465.000
Inici:2010 Acabament:2011
Comments (0)

7.4. Crear un segell de reconeixement especial "Fem bicicleta"
Desenvolupament d’un segell d’incentivació i reconeixement que valori les bones iniciatives, amb resultats tangibles, realitzades per les administracions públiques i entitats locals per al foment de l’ús de la bicicleta a nivell de Catalunya.
En aquest sentit, totes aquelles poblacions que treballen en la millora de l’ús de la bicicleta seran reconegudes amb un segell, diferenciant-les com regions ciclistes i promotores d’una mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi.
El lliurament d’aquest segell anirà lligat a un Pla de Comunicació específic (aprofitant un acte oficial, que podria coincidir amb la setmana de la mobilitat o el congrés bianual de la bicicleta, i a accions de comunicació específiques).

Cost total:50.000
Inici:2011 Acabament:2012

Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 5 times [Participate] [View the results for this forum]