Delibera 4.2
Foros Destacados   
Deliberaweb orrirako sarbidea eta erabilera:

Erabiltzeko kondizioak eta Creative Commons baimena direla eta, honako hau jakinarazten du Deliberak:
- Partikularrek eta diru-irabazi asmorik gabeko erakundeek Deliberaweb erabiltzen ahal dute libre eta doan
- Instituzio publikoek, enpresek eta merkataritza jarduerek aurrekontua eskatu behar dute info@delibera.info helbidean

Zer da Deliberaweb?   

Deliberaweb.cat tresna telematikoa da, parte-hartze prozesuak errazteko asmoz arintasuna, gardentasuna eta emaitzen lorpena sustatzen dituena. Tresna hau sortzerakoan era guztietako kolektiboak eta erakundeak, publiko nahiz pribatuak, izan ditugu gogoan. Ikuspegi nahiz proposamen baten gainean balorazioak jasotzeko aukera ematen du, joko-arau deliberatiboetan oinarrituta. Kolore-joko batzuen bidez (semaforoa), ikonoak erabilita (smilers), pertsonek euren jarrera hartzen ahal dute eta, aldi berean, ekarpenak egin, euren balorazioaren beraren gainean. Zeinahi kolektibok eztabaidagaiak proposatu edo lehenetsi ditzake, proposamenen gaineko adostasun mailak planteatu eta bistara ekarri, edota haien errotze maila ebaluatu.

Eztabaida-guneen aurkibideetara joan

Si quieres obtener más información sobre Delibera, te invitamos a visitar www.delibera.info

Allí encontraras todos los servicios, herramientas y métodos que ofrecemos a las organizaciones.

Honi buruzko Eztabaida-guneak ikusi...   


Badituzue zenbait foro-adibide. Hasierako menutik sartzen ahal zarete bertara. Hor aurkituko dituzue balorazioak, iruzkin aipagarriak, emaitza grafikoak, etab.