Preguntes freqüents

 

Què és Deliberaweb?

Deliberaweb.com és una eina telemàtica que afavoreix els processos de participació, tot fomentant l’agilitat, la transparència i l'obtenció de resultats. Aquesta eina està adreçada a tot tipus de col·lectius o  d'organitzacions públiques, socials o privades. Permet recollir valoracions sobre visions o propostes a partir de les regles de joc deliberatives. Mitjançant uns joc de colors (semàfor) amb icones (smilers) les persones poden posicionar-se i alhora, fer aportacions en relació a la seva pròpia valoració. Qualsevol col·lectiu pot proposar i prioritzar problemàtiques, plantejar i visualitzar graus d'acord sobre propostes, o avaluar la seva implantació.

 

Qui pot participar?

Qualsevol persona pot entrar i participar a deliberaweb en el fòrum que hagi estat convidada, o en d'altres fòrums que estiguin oberts. Solament cal un requisit: donar-se d’alta.  

 

Qui pot crear fòrums i portals?

Cada persona que estigui prèviament registrada pot crear fòrums i crear portals (portada que agrupa més d'un fòrum) sobre qualsevol temàtica.

 

Com funciona la participació?

Per tal de facilitar la participació s’aplica una metodologia deliberativa específica que permet a cadascú intervenir en les diverses fases d’un procés participatiu: permet plantejar problemes, proposar solucions, deliberar sobre la seva conveniència i implicar-se en la seva aplicació i seguiment. És un sistema de participació orientat a resultats: produir, deliberar, aprovar... col·lectivament una decisió, un text, un document, etc.

Aquest sistema deliberatiu permet ordenar les idees segons grau de prioritat o de consens. Alhora permet afegir comentaris i subcomentaris en relació a cada idea o posició expressada, amb l’objectiu d'argumentar el motiu de la valoració / posició que el participant ha escollit o de suggerir modificacions al text. Es tracta d'afavorir l'expressió de totes les veus, també de les minories, així, en fomentar la participació ens obrim a la innovació.

 

Per a què pot servir un fòrum?

Les principals funcions dels fòrums Delibera són:

-Detecció i identificació

Detectar, recollir i prioritzar aquelles problemàtiques, dificultats i/o conflictes  que sorgeixen entre o dintre diferents col·lectius o grups. 

Exemples:

-Detecció de problemàtiques de convivència i respecte de les normes en una comunitat.

 

-Validació

Deliberaweb permet validar i acordar línies generals  (visió, missió, valors...) i específiques de treball (objectius, accions..)

Exemples:

-Acordar i validar els eixos o els objectius que han de guiar l’estratègia de funcionament i organitzativa d’una entitat o empresa.

 

-Priorització

Un altre element important és que Deliberaweb permet prioritzar objectius, accions, ítems, articles, principis, etc. Quan hi ha un gran nombre d’articles a valorar i s’han d’escollir els més rellevants, el sistema facilita aquesta tasca destacant els ítems que són més valorats pels participants.

Exemples:

-Prioritzar aquelles accions viables i sostenibles que haurien de servir per concretar un objectiu.

-Destacar aquells fets i visions més rellevants sobre les problemàtiques d'un col·lectiu.

 

-Generador d’espais de cohesió i consens

Altrament, els fòrums deliberaweb generen espais de diàleg a on destaca l'intercanvi de coneixement i de punts de vista, al mateix temps que es fomenta el consens i s’aprèn del dissens. Per tant, els fòrums deliberatius permeten crear espais per a la cohesió grupal i per al foment de discursos consensuats.

 

Quina diferència hi ha entre fòrum i portal?

Un portal és l'espai d’accés a més d'un fòrum específic i mostra la informació general sobre el tema a tractar, les regles de joc de la participació i  l'índex dels fòrums vinculats.

 

Per a qualsevol altra dubte o suggeriment, info@delibera.info

Manual d'ús Delibera