El dia a dia de la Junta de Setem ha estat molt dinàmic, hem anat deixant molts temes pel camí que no ens cremàven. Són qüestions importants pendents de debatre internament sobre el nostre paper a l'entitat, nivell d'implicació en les decisions, què hem de decidir i què no (perquè pertoca a l'equip tècnic) ... i sobretot, cap on volem anar i quins reptes com a Junta ens hem de marcar, organitzativament i qüestions estratègiques que hem d'impulsar.

Aquest procés ens hauria de permetre consensuar i clarificar mínimament el model de Junta (potser més d'acompanyament de l'ET i, sobretot, de direcció) i quins temes importants hem d'incorporar a la nostra agenda (per treballar conjuntament, en comissions, des de vocalies juntament amb l'ET, ... o com ens sembli més convenient).

Volem fer les coses ben fetes i tenim ganes de treballar! Ara només cal organitzar-nos!

En una primera fase hauriem de revisar que hem inclós tot allò que volem debatre. En una segona fase, hauriem de fer les votacions per prioritzar quins temes són importants debatre i quins no. Afegiu-hi tots els comentaris que creieu oportuns.  MOLTES GRÀCIES !!!

REPTES 2012
Hem d'identificar clarament quins són els reptes pel proper any de la Junta i quins són els reptes de direcció (i que haurem d'acompanyar des de Junta). Ens hem de marcar objectius clars i implicar-nos-hi a fons.

Els nostres eixos a reforçar dins de l'entitat són:

 - la integració del voluntariat a l'entitat, tant en perfils bàsics com d'aportació d'alt valor
 - la innovació en les activitats, per al reforçament ideològic, per a la generació de mobilització i per a la sostenibilitat econòmica de l'entitat
 - la potenciació i integració del concepte d'economia social i solidària en totes les activitats

Per tant, haurem de dedicar-hi més esforços des de Junta.


La Junta ha de ser un òrgan més executiu. Paral·lelament, cal un procés d'empoderament dels membres i el propi òrgan de la Junta.

Hem de tendir a unes vocalies més especialitzades per a temes estratègics i no en àmbits concrets.

Volem un model de Junta amb lideratges més forts i especialització de les vocalies que afrontin els reptes corresponents, tot i que perdem lleugerament en participació oberta a totes i tots els membres de la Junta. Per tant, les reunions mensuals servirien bàsicament per compartir informacions rellevants, obtenir una visió general, consensuar la forma d'afrontar els temes que se'ns presentin i prendre decisions més estratègiques. La presidència i els vocals corresponents tenen un pes important de decisió en les qüestions més funcionals. Quan es considerés oportú, seguirien creant-se comissions per a temes puntuals.

L'equip tècnic no ha de prendre decisions polítiques i estratègiques sense passar-les per Junta.

No podem desenvolupar activitats sense finançament perquè posen en perill la sostenibilitat, tot i que estiguin totalment alineades al Pla Estratègic.

La nostra tasca com a Junta és també:

 - cuidar les sòcies i els socis
 - impulsar mecanismes per engrescar el voluntariat

Hem d'otorgar la màxima capacitat de decisió a la persona que designem com a director/a.

El càrrec de direcció ha de ser limitat a un màxim de temps.

Comments (0)


General comments
Sobre aquests punts ( tots ells interessants )a la majoria tinc matisos, i em costa decantar-me a la votació.
Written by Núria T at 11 / 12 / 2011


This forum has been assessed 0 times [Participate] [View the results for this forum]