Les segúents afirmacions han estat elaborades a partir del treball realitzat fins ara en el procés participatiu.
 
ENS CAL VALORAR-LES PER VEURE'N EL GRAU DE CONSENS, PER AIXÒ:
1-MARCA EL GRAU D'ACORD QUE ET MEREIX CADA AFIRMACIÓ, CONSIDERANT EL VERD EL MÉS ALT GRAU D'ACORD I EL VERMELL EL MENYS :      . UTILITZA EL GRIS PER INDICAR QUE NO HO SAPS O NO HO ENTENS.
2- SI HO VOLS, ESCRIU ELS TEUS COMENTARIS A L'APARTAT DE COMENTARIS
3- CLICA ENVIAR FORMULARI

1. Considerem que l'Associació Nova - Centre per a la innovació social és un laboratori de projectes i un viver de programes socialment innovadors, que volen aportar solucions efectives a vells i nous problemes de les societats contemporànies, amb mitjans com la participació deliberativa, la noviolència, el diàleg intercultural...

Comments (3)

2. Volem elaborar i actualitzar conjuntament la visió, la missió i els objectius de Nova, perquè sigui el referent a Catalunya de la innovació social. Cal dedicar quan abans millor un temps a clarificar i cultivar l'esperit comú de la innovació social, i a preveure com socialitzar-lo amb els nous col·laboradors i com estendre'l socialment.

Comments (5)

3. Per tal de millorar l'efectivitat i eficiència en el compliment dels objectius de Nova i dels programes, cal veure quins programes convé que arribin a esdevenir organitzacions legalment autònomes, però vinculades a l'associació mare gràcies als mitjans i processos adequats a estudiar en cada cas (estatuts, consell directiu, capital,...)

Comments (4)

4. En el marc proposat cal avançar en què els programes (i projectes) de Nova assumeixen les funcions d'administració, de comunicació interna i externa, i de recerca de fons públics i privats que els hi siguin pròpies, en coordinació i sinergia amb els respectius responsables dels altres programes (i projectes) així com amb els corresponents responsables de Nova com a entitat global, per cercar coherència i evitar duplicitats.

Comments (5)

Si encara no ho has fet, valora els altre temes:

Reptes

Propostes per evitar competirGeneral comments
There are no comments.


This forum has been assessed 32 times [Participate] [View the results for this forum]