Espai de proposta i deliberació sobre urbanisme, participació ciutadana i qualitat de vida a L'Horta Sud
Please login or register in order to participate.

Creus que té sentit disposar d'un espai de contrast d'idees per a persones-col·lectius a nivell comarcal (Horta Sud)?

Prefereixes les votacions "en directe" a les "via internet"?
Et sembla que esta via del fòrum pot ser útil per a casos urgents?


This forum has not published any items yet!

General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 0 times [Participate] [View the results for this forum]