L'objectiu d'aquesta consulta és possar-nos d'acord sobre quins han de ser els objectius del Banc de Temps del Berguedà. Això ens permetrà definir un criteri i accions adients per tal que el BdT sigui el que tots volem que sigui.

Es mostren un seguit de propostes. Valoreu cadascuna d'elles segons el grau d'acord, clicant sobre la cara que hi ha sota la pregunta i que més reflecteixi la vostra opinió. Cadascuna es valora per separat, no es tracta de fer una priorització.

Si voleu afegir algun objectiu, introduïu-lo al final a: "tens algun comentari general?". També podeu afegir comentaris a cada una de les propostes.

Fomentar les relacions socials
Comments (0)
Conciliar la vida familiar / laboral
Comments (0)
Fomentar la relació intergeneracional
Comments (0)
Fomentar la igualtat entre els diferents estrats socioeconòmics
Comments (0)
Fomentar l'autoestima
Comments (0)
Evitar l'aïllament, sobretot de les persones grans
Comments (0)
Afavorir la integració de persones arribades d'altres llocs
Comments (0)
Intercanviar serveis
Comments (0)
Compartir coneixements
Comments (0)
Valorar el temps
Comments (0)
Demostrar que hi ha moltes coses que es poden aconseguir sense diners
Comments (0)


General comments
Promoure la participació ciutadana
Written by jmaciae at 17 / 06 / 2016
Proposta d'objectius molt sensats. Jo afegiria Ajudar a les persones del Berguedà amb serveis quotidians
Written by Dmasip at 18 / 06 / 2016


This forum has been assessed 88 times [Participate] [View the results for this forum]