Proposta i acord del nom de l'Institut de Noviolencia
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

INA – Institute for Active Nonviolence

 

Institut per la NoViolencia Activa


(3 / 60%)

(2 / 40%)
  
 
 Number of assessments : 5

Comments (2)
Sencillo y directo, pero hay mejores, y más llamativos
Written by Simonetta at 02 / 05 / 2012

COMPLICA TROBAR UN DOMINI. A MI EL ACTIVE EM SOBRA!
Written by Luca at 08 / 05 / 2012


RIZOMA – Institute for Nonviolent Social Transformation

 

Rizoma es una planta que creix continuament i en qualsevol condició. I si s'en fa un tall, no mor, sinó que del mateix tall en surten moltes arrels. En l'àmbit de l'acció social, rizoma fa referència a un model de coneixement compartit i acumulatiu. 


(1 / 20%)

(4 / 80%)
  
 
 Number of assessments : 5

Comments (2)
Aparte lo que me recuerda, es un sistema de raiz paralelo al suelo que saca plantas donde quiere, como quiere, hasta donde no hacen falta y sin control(acacia, acánto, etc). Pienso que el Instituto debería 'poner orden' 'alcanzar donde se necesita' abrir al exterior.... La palabra no lo indica (mientras era buena para el curso de raizes que se interecaban, en comunicación)
Written by Simonetta at 02 / 05 / 2012

Bueno, aquest nom ja hi està utilitzat per una associació que ofereix formació no? De fet, crec que han estat treballant en Nova durant algún temps.
Written by ThaisBonilla at 08 / 05 / 2012


 INNAT – Institute for Nonviolent Active Transformation

 

Institut per a la transformació NoViolenta. A la vegada, innat fa referència a la “naturalesa” i a “l’origen espontani” dels moviments socials.La noviolència és innata.


(4 / 80%)

(1 / 20%)
  
 
 Number of assessments : 5

Comments (1)
Tanto como 'innata' la NV ... que más quisieramos en la humanidad! Pero su acercamiento a una naturaleza, una posibilidad de que de desarrolle dentro de la naturaleza humana.... me gusta
Written by Simonetta at 02 / 05 / 2012


VIVAVOCE - Institute for Nonviolent Social Transformation

En anglès es tradueix per Word of mouth, tot i que en l’àmbit polític/social també es tradueix per Voz de voto. Així fa referència a algo que s’encomana i aglutina “word of mouth”, i a la vegada, a algo democràtic i participatiu del poble


(3 / 60%)

(2 / 40%)
  
 
 Number of assessments : 5

Comments (1)
Me encanta la idea, no se como suena para los que usan otros idiomas (más nordicos... suena a jerga musical?)Y porqué no 'Word of Mouth' directamente?
Written by Simonetta at 02 / 05 / 2012


REBOMBORI CIVIL – Institute for Nonviolent Social Transformation

Soroll, moviment, agitació civil. El rebombori del pa va ser una revolta popular que simbolitza una victòria de la societat civil en front de la força major (injusta).


(1 / 20%)

(4 / 80%)
  
 
 Number of assessments : 5

Comments (1)
No way
Written by Simonetta at 02 / 05 / 2012


REDLINES - Institute for Nonviolent Social Transformation

 

Fa referència als limits que no es poden sobrepassar, als Drets Humans i Llibertats Fonamentals que no es poden vulnerar. 


(3 / 60%)

(1 / 20%)

(1 / 20%)
   
 
 Number of assessments : 5

Comments (2)
Yo lo pondría singular: redline... así no parece referido a jerga militar
Written by Simonetta at 02 / 05 / 2012

YO TAMBIÉN: En singular! REDLINE - Institute for Nonviolence and Social Transformation
Written by Luca at 08 / 05 / 2012


NONVIOLENCE DEFENDERS - Institute for Nonviolent Social Transformation

Defensors de la NoViolencia.


(5 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 5

Comments (1)
Me temo que sea entendido como pasivo....
Written by Simonetta at 02 / 05 / 2012General comments

Y INSTANT (Inst.NV.Social Transf con A per active, añadido y NT final) indica la idea de estar allí donde haga falta, inmediato: tanto en acción como en monitoraje/denuncia, etc...
Written by Simonetta at 02 / 05 / 2012