NOR GARA?
Delibera lanbide-arteko talde baten inguruan antolatutako erakundea da, bereziki trebatu dena parte-hartze prozesuen diseinu eta ezarpenean, gardentasuna bermatzeko metodologietan eta “Guztion onuragarria” (bien común) deritzaionaren gaineko ekonomia balantzeak egiteko tresnetan. Gainera, laguntzaile talde bat badu, tematika nahiz tamaina desberdinetako proiektuei ekiteko aukera ematen diona.

IKUSPEGIA 
Deliberarekin, erakunde publiko, sozial nahiz pribatu arduratsu eta berritzaileenek eraginkortasuna eta emaitza ekonomikoak, sozialak nahiz ingurumenezkoak hobetzen dituzte, parte-hartzea, gardentasuna eta “guztion onuragarria” den horren balantzea bermatzeko eskaintzen ditugun tresnei esker.

BALOREAK 
Ardura, emaitzak, eraginkortasuna, gardentasuna, parte-hartzea, kalitatea, berrikuntza, transbertsalitatea, koherentzia, hurbiltasuna, malgutasuna.