Procés de renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

Barcelona, setembre-octubre de 2012

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat ha arribat al final de la seva etapa de vigència i ara ens cal renovar-lo. Cal comptar amb totes les entitats, empreses i escoles adherides durant aquests anys, per enriquir el procés de renovació del Compromís.

El document que es presenta en aquest portal és un esborrany del futur document marc, confeccionat a partir de les aportacions de les convencions de signants, del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i de documents de referència locals i internacionals. Està estructurat, com l’anterior document, en 10 objectius, amb 10 línies d’acció cadascun.

Us animem a fer aportacions, esmenes i comentaris al document, i a expressar el vostre grau d’acord amb cada un dels objectius i línies d’acció.

Termini ampliat: fòrums oberts fins el 12 d'octubre!

Trobareu un fòrum per deliberar sobre les línies d’acció de cada objectiu (10 fòrums), i un darrer fòrum per comentar l’estructura del document i la idoneïtat dels objectius que s’han plantejat.

Us agraïm la vostra col·laboració!

Si us interessa, podeu descarregar l'esborrany en pdf
Més informació del procés de renovació a la web www.bcn.cat/agenda21/noucompromis

Per qualsevol consulta o incidència tècnica adreceu-vos a la Secretaria de l'Agenda 21 (agenda21@bcn.cat, tel. 93 256 25 93).

--->>> Instruccions per fer aportacions als fòrums

 

Tria els objectius del teu interès i fes les teves aportacions!

Objectiu 1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat

Objectiu 2. Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi

Objectiu 3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència

Objectiu 4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions 0: de la Barcelona guapa a la Barcelona intel·ligent

Objectiu 5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable

Objectiu 6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva

Objectiu 7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada

Objectiu 8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que la incorpori

Objectiu 9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa

Objectiu 10. Prevenció, proactivitat i lideratge: de la resposta puntual a la resiliència

FÒRUM GENERAL: ELS 10 OBJECTIUS