II CONGRÉS EUROPEU DEL    
              VOLUNTARIAT

                                   - CONGRÉS OBERT-

Altres idiomes:
> En castellà
> En anglès

Per escollir i/o canviar l’idioma de l’entorn
virtual deliberaweb cal anar al menú
Idiomes (quadre gris de la dreta)

El Congrés Obert forma part del II Congrés Europeu del Voluntariat que vol afavorir la participació i la deliberació virtual per tal de configurar el marc de treball per al congrés presencial.

Objectius:
•    Enriquir els continguts i experiències, tot garantint l’àmbit de reflexió europeu.
•    Facilitar un procés de debat previ al dia del Congrés presencial.
•    Obrir el congrés a persones de tot Europa

Com participar?

1. Us heu de registrar clicant a "Nou usuari". Recordeu les dades per si voleu tornar a entrar en un altre moment.

2. Cal que llegiu l’apartat introductori de cada bloc per tal de comptar amb una petita visió objectiva de cada tema.

3. Us demanem que us posicioneu respecte a les vostres percepcions segons el color corresponent:
verd Molt d'acord      verd Bastant d'acord       verd A mitges   
Poc d'acord    verd Gens d'acord   verd Ns/Nc

4. Per tenir en compte les vostres aportacions després de cada bloc, podeu escriure els vostres comentaris, afegir aspectes que no surten al document i que creieu importants, etc. Els comentaris es posaran en comú en la sessió presencial.

5. Quan acabeu de contestar tots els qüestionaris clicar "Enviar formulari i tancar".

6. Podeu respondre aquesta consulta fins el dia 26 d'octubre.

Estructura del fòrum

El fòrum s'estructura a través de 7 tallers que tracten diversos temes d'actualitat i rellevancia en voluntariat. Cada taller està coordinat per un dinamitzador i compta amb la participació de diversos ponents.

Fòrums:

1.      1. El Voluntariat: compromís al llarg de la vida

2.      2. Gestió del Voluntariat

3.       3. Nous models de Voluntariat

4.       4. Formació del Voluntariat

5.       5. Politiques públiques de promoció del voluntariat

6.       6. Nous models de col·laboració

7.       7. Territoris socialment responsables