<<< Tornar al portal                                                                                                 

<<< Tornar al bloc 5

Us demanem que us posicioneu respecte les propostes que us proposem tot seguit, segons el vostre grau de prioritat.

EL PLA PROPOSA...

Actuacions vinculades amb el medi ambient i el foment de la mobilitat sostenible. Es tracta d’actuacions que pretenen implicar a la població i afavorir un canvi en el seu comportament per tendir cap a un model més sostenible

 

6.1 Aplicar paviments sonoreductors als principals vials del municipi (N-II, c/ Santiago Rusiñol, av. Mediterrani, av. Rierany dels Frares...).
Comments (0)
6.2 Instal·lar punts de subministrament per a vehicles elèctrics.
Comments (0)
6.3 Augmentar les campanyes dirigides als centres escolars en relació amb la mobilitat segura i sostenible.
Comments (0)
6.4 Continuar amb l’adhesió de Pineda de Mar a la setmana de la mobilitat sostenible i segura.
Comments (0)
6.5 Revisar l’ordenança fiscal d’impost sobre vehicles de tracció mecànica, minimitzant el cost dels vehicles menys contaminants (elèctrics, amb unes emissions inferiors, etc.).
Comments (0)
6.6 Bonificar a aquelles empreses que disposen d’un pla de desplaçament d’empresa aprovat i implantat.
Comments (0)
6.7 Incorporar clàusules ambientals amb especial incís en el transport més eficient i menys contaminant en els plecs de prescripcions tècniques (de residus, de neteja viària, etc.).
Comments (0)
6.8 Treballar per impulsar la desviació del trànsit rodat de pas de la N-II cap a un vial alternatiu (vials laterals de la C-32 o altres).
Comments (0)


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 8 times [Participate] [View the results for this forum]