<<< Tornar al portal                                                                                             >>> Anar al bloc 5

<<< Tornar al bloc 3

Us demanem que us posicioneu respecte les propostes que us proposem tot seguit, segons el vostre grau de prioritat.

EL PLA PROPOSA...

Modificacions en el recorregut del servei d’autobús per connectar millor i més ràpidament els diferents barris de Pineda de Mar. També contempla millorar les condicions d’accessibilitat a les parades i als vehicles, per facilitar l’ús del transport públic a tothom.

 

4.1 Modificar el recorregut de la línia de bus urbà per tal d’obtenir una major simetria de la línia i disminuir els temps de recorregut, augmentant la cobertura del nucli antic i del barri del Carme.
Comments (0)
4.2 Suprimir les barreres arquitectòniques a tots els punts de parada del bus i millorar la qualitat de l’espai a l’entorn de la parada.
Comments (1)
4.3 Adaptar el 100% de les flotes d’autobusos per a les persones amb la mobilitat reduïda.
Comments (0)


General comments
Veig que ,el transport turístic(xino-xano i linia verda)no estan integrats dins del PMU,doncs no hi trobo cap referència,ni en els planols d'itineraris i serveis,ni en el detall del PMU. Es així?... Sebastià.
Written by Sebastià Marès i Martí at 11 / 03 / 2011


This forum has been assessed 3 times [Participate] [View the results for this forum]