<<< Tornar al portal                                                                                                      >>> Anar al bloc 3

<<< Tornar al bloc 1

Us demanem que us posicioneu respecte les propostes que us proposem tot seguit, segons el vostre grau de prioritat.

EL PLA PROPOSA...

Crear una xarxa d’itineraris per a bicicletes que connecti els diferents sectors de Pineda. Per altra banda, també es vol ampliar l’oferta d’aparcaments per a bicicletes a tot el nucli urbà.

 

2.1 Crear una xarxa de carrils bici segregats de més de 12 km.
Comments (0)
2.2 Crear una xarxa d’itineraris on la bicicleta conviu amb el vehicle privat (7 km) o amb el vianant (1,6 km).
Comments (0)
2.3 Consolidar els itineraris per a bicicleta a fora del nucli urbà (passeig del Mar i pg. d’Horsavinyà).
Comments (0)
2.4 Instal·lar un aparcament per bicicletes segur i cobert començant a l’estació de ferrocarril.
Comments (0)
2.5 Crear una xarxa d’aparcaments per a bicicletes que abasti el conjunt del municipi (38 nous punts d’aparcament).
Comments (0)


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 5 times [Participate] [View the results for this forum]