1) Quina és la realitat del moment? 4 dades reals, interessants i curioses a tenir en compte o per tenir com a referència

- Les bombetes fluorescents compactes (BFC), que coneixem com a “de baix consum”, de classe A poden durar fins a 15.000 hores i contenen menys d’1,4 mg de mercuri.

- Instal•lar un sistema geotèrmic en un habitatge unifamiliar pot costar entre 18.000 i 25.000 euros segons la dificultat de perforació del subsòl, i la inversió es rendibilitza en menys de 10 anys.

- Un viatge d’anada i tornada a París en tren, emet 52 kg de CO2, mentre que si fem aquest trajecte en avió emetrem 933 kg de CO2. Gairebé 20 cops més.

- A Catalunya el 52% de l’electricitat que es consumeix és d’origen nuclear.

 

2) Què ens agradaria llegir als diaris del 2035? Notícies utòpiques.

  • LA XINA POSA A DISPOSICIÓ DE LA COMUNITAT INTERNACIONAL LA SEVA TECNOLOGIA BAIXA EN CARBONI

La confluència de la tecnologia xinesa amb la reducció del consum per càpita ens situa en el millor dels escenaris previstos per l’IPCC fa 25 anys.

  • MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Els Consells de Carrers, element clau en el canvi.

Fa un any els Consells de Carrers van portar a terme un procés de discussió intern en el qual es van acordar tot un seguit de mesures. L’objectiu d’aquestes mesures va ser organitzar i gestionar millor la despesa energètica en totes les franges horàries. D’aquesta manera es millora l’eficiència energètica al distribuir les franges horàries d’una forma més uniforme.

  • 10 MINUTS SÓN SUFICIENTS

A Barcelona es dediquen 10 minuts diaris per cobrir la demanda energètica de la ciutat.
Fa 25 anys va començar una iniciativa pionera als gimnasos de la ciutat de Barcelona a rel de la preocupació creixent pel medi ambient. Es van començar a connectar les bicicletes a la xarxa elèctrica per tal de subministrar-hi l’energia generada.

Actualment s’han distribuït bicicletes estàtiques per tota la ciutat, que generen prou energia per garantir la demanda de la població. Només cal pedalar 10 minuts diaris!

Aquest èxit ha estat possible gràcies a la disminució del consum energètic que s’ha aconseguit a la ciutat.

Un dels avantatges que se’n deriva és la millora de la salut cardiovascular de tots els usuaris. Cal destacar el gran avenç social que això ha suposat, ja que gràcies a la sensibilització de la població, les accions individuals han contribuït al bé comú.

Aquesta iniciativa s’està estenent a altres localitats.

 

3) Quins reptes volem assolir en els pròxims 2 anys?

a) Els centres d'Educació Ambiental haurien de reformar els seus equipaments per tal que fossin més eficients energèticament i utilitzar les pròpies instal·lacions com a recurs educatiu.
Comments (5)

b) S'hauria de reduir a la meitat la difusió de fòrums, actes i jornades mitjançant el correu postal tradicional. Potenciar més les eines virtuals com a eines de comunicació, per tal de reduir energia en el procés productiu i en el transport.

Comments (3)
c) El reconeixement de la professió "d'educador ambiental" hauria d'incloure qualsevol persona que educa per l'ús de les energies renovables i els models eficients energèticament.
Comments (3)
d) Les grans ciutats haurien de promoure campanyes de participació ciutadana per col·laborar col·lectivament a subministrar la demanda energètica de la població.
Comments (4)
4) Quines accions o pràctiques s'estan portant a terme al territori? Intercanviem experiències.
Aporta aquí l'experiència, programa, acció, pràctica que coneguis (fes-ho a l'espai "comentaris")
Comments (4)


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 53 times [Participate] [View the results for this forum]