14.- Identificar contextos en l’àmbit institucional (per exemple, les instruccions del pla o protocol d’autoprotecció, la informació de l’assegurança escolar, etc.) on sigui apropiat l’ús d’altres llengües a més del català, el castellà i l’anglès
Comments (1)
1.- Esdevenir una universitat multilingüe, en la qual s’utilitzin de manera regular almenys tres llengües (català, castellà i anglès)
Comments (3)

OBJECTIUS
Valora el grau d’importància que tenen per a tu els objectius que es presenten a continuació:

Per cada ítem marca un dels colors:
verd Molt important
verd Bastant important
verd Poc important
verd Gens important
verd Ns/Nc

Per ajudar a prioritzar, com a màxim pots marcar 2 respostes en verd verd
(Pots modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer )

2.- Consolidar l’ús del català com a llengua pròpia de la Universitat
Comments (12)
19.-Assegurar que el personal docent i investigador té un nivell suficient de llengua catalana
Comments (7)
3.- Fomentar i gestionar el multilingüisme en la documentació institucional (publicacions, certificats acadèmics, directrius, etc.)
Comments (2)
4.- Promoure l’aprenentatge de llengües entre l’alumnat
Comments (3)
5.- Promoure l’aprenentatge de llengües entre el personal de la UAB (personal d’administració i serveis i personal docent i investigador)
Comments (3)

COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL
Valora les propostes següents segons el grau de prioritat que hi assignaries:

Per cada ítem marca un dels colors:

verd Molt prioritària
verd Bastant prioritària  
verd Poc prioritària
verd Gens prioritària
verd Ns/Nc

Per ajudar a prioritzar, com a màxim pots marcar 5 respostes en verd verd
(Recorda que pots modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer )

6.- Donar a conèixer la diversitat lingüística i cultural del campus com un valor afegit de la UAB
Comments (2)
7.- Promoure el coneixement mutu de les llengües i cultures que coexisteixen al campus
Comments (0)
8.- Afavorir la transparència informativa (donar a conèixer els criteris establerts en relació amb la política lingüística universitària)
Comments (0)
9.- Fer públic quines són les llengües de docència de cada grup classe
Comments (1)
10.- Informar a l’alumnat de les llengües en què ha de poder expressar-se i de les llengües que ha d’entendre per a seguir cada assignatura
Comments (1)
11.- Garantir la qualitat lingüística de tots els textos de la Universitat (publicacions, manuals d’ús, formularis electrònics, etc.)
Comments (1)
12.- Redactar els documents oficials (certificat acadèmic, certificat d’estada en una altra universitat, etc.), a més de les llengües oficials a Catalunya, en altres llengües estrangeres
Comments (3)
13.- Identificar contextos en l’àmbit institucional (per exemple, en les publicacions periòdiques institucionals de la UAB, certificats, etc.). on seria apropiat l’ús de l’aranès, en tant que llengua oficial a Catalunya
Comments (0)
15.- Elaborar la versió en anglès i en altres idiomes europeus que es considerin oportuns de tots els documents informatius i de promoció de la UAB (guies, fullets de difusió, marxandatge, etc.).
Comments (5)
PERFILS PROFESSIONALS
Per ajudar a prioritzar, com a màxim pots marcar 3 respostes en verd verd
(Recorda que pots modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer )
16.- Vetllar perquè els titulars de les concessions (bars, restaurants, serveis de fotocòpies, etc.) que atorga la UAB garanteixin l’atenció a les persones usuàries en llengua catalana, tant oralment com per escrit.
Comments (5)
17.- Assegurar que el personal d’administració i serveis té un nivell suficient de llengua catalana
Comments (5)
18.- Establir com a requisit entre el personal d’administració i serveis conèixer una tercera llengua, preferentment l’anglès
Comments (4)
21.- A part del coneixement del català, l’anglès i el castellà, establir com a mèrit entre el personal docent i investigador la competència productiva (parlar i escriure) en altres llengües
Comments (1)
20.- Establir com a requisit entre el personal docent i investigador conèixer una tercera llengua, preferentment l’anglès
Comments (1)
22.- A part del coneixement del català, l’anglès i el castellà, establir com a mèrit entre el personal docent i investigador el coneixement passiu (comprensió lectora i oral) d'altres llengües
Comments (0)

Gràcies per contestar aquest apartat.

Si us plau, respon el següent qüestionari: 3. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE LA DOCÈNCIA  (Temps estimat: 5min )

-> Tornar a la pàgina principal General comments
Jo el que no acabo d'entendre és perquè es pensa en el castellà com a llengua vehicular a la UAB.
Written by amarba at 15 / 11 / 2007
Llengües oficials de Catalunya: català i CASTELLÀ (pot ser és per això?)
Written by María at 16 / 11 / 2007
M'agradaria veure que en el pla de llengües de la UAB tenen cabuda altres terceres llengües que no siguin l'anglès. Les altres llengües no tenen perquè ser quartes llengües o cinquenes llengües.
Written by acampag at 16 / 11 / 2007
Crec que és una injustícia pel poble català, encara que sigui una injustícia molt arrelada i amb molta tradició, pensar en el castellà com a llengua oficial pròpia. El castellà és el primer idioma que aprenem i hem d'aprendre els catalans, però no és una llengua pròpia nostra.
Written by 1136451 at 16 / 11 / 2007
Encara que només sigui per raons utilitaristes, conèixer i ser capaços d'emprar dues llengües tan potents com el castellà i l'anglès ha de ser vist com un avantatge i cal estimular-ho. La discussió de si el castellà és una llengua pròpia o no, em sembla estèril.
Written by Josep at 19 / 11 / 2007
Per què seria una discussió esteril? Cada poble té la seva llengua i cultura. Estic d'acord que el castellà, l'anglès i l'alemany són molt importants. Estic d'acord que és un avantatge estimular aquests idiomes. Per què hauria de ser una contradicció o un argument estèril l'opinió que el castellà és el primer idioma i no la llengua del poble català?
Written by 1136451 at 19 / 11 / 2007
Written by MaR at 19 / 11 / 2007
Com a estrangera penso que hauríeu de fer servir com a llengua vehicular el català. Com una via de mantenir viva una cultura i la seva riquesa. Avui dia, només parlar angles no es un afegit, es un mínim. Em sembla que se li hauria de donar mes importància al multilingüisme en general.
Written by talag at 04 / 12 / 2007
La queixa que tinc jo és d'una noia que ve d'Erasmus el mes vinent, que va demanar informació per a fer un curs de català. Li van respondre molt malament, de manera totalment insuficient, donant-li l'adreça d'un fulletó enorme on hi ha informació per totes les llengües que s'ensenyen aquí. A part de ser infumable (com l'Estatut, ho reconec), ni tan sols hi han els horaris dels cursus del segon quadrimestre. Si apostem pel català (la qual cosa em sembla fantàstica) el que no podem fer és desil·lusionar la gent que té interès amb mala informació i pèssima comunicació. Aquesta noia ha tingut sort que jo li expliqui el que sé. I l'altra gent a qui li hauran aquesta pèssima informació?
Written by esteve at 20 / 12 / 2007
És patètic que en una Universitat que amb iniciatives com aquesta fa veure es preocupa dels problemes de la comunitat universitaria i en canvi quan vas a demanar qualsevol certificat acadèmic o títol són incapaços de donar-te'l en anglès (com fa falta si vols optar a una feina a l'estranger). Això si hi ha un servei de traducció, que per un preu desorbitat et pot fer una traducció oficial. Com de costum molt parlar i poc solucionar els problemes reals dels estudiants.
Written by jvila at 10 / 01 / 2008
I totally agree with the one above.
Written by Mon1978 at 10 / 01 / 2008
Como catalán creo que los hispanoparlantes tenemos derecho a que nuestra universidad (la que costeo con mis impuestos y los de mi familia) también imparta clases en mi idioma: el castellano.
Written by jmos74 at 30 / 01 / 2008
hola,ya tengo la solucion per a tutom,sencillamente usar el esperanto como lengua en las universidad,y dejarse de tanta politica linguistica,que lo unico que consigue es dividiros como personas,y cuartar la libertad de los castellanoparlantes
Written by hidrogeno at 21 / 05 / 2008
como vosotros o vusaltras sapigueis,als politics son molt llestus. DIVIDE Y VENCERAS
Written by hidrogeno at 21 / 05 / 2008
Written by apqian at 12 / 07 / 2008


This forum has been assessed 3334 times [Participate] [View the results for this forum]