Please login or register in order to participate.
Quantes persones formen la teva entitat / organització?


La teva entitat pot tenir algunes de les necessitats següents que es poden satisfer mitjançant "la participació". Per a quines d'equestes necessitats creus que a la teva entitat li pot ajudar el foment de la participació a distància?
Fòrum de debat tipus arbre. Com per exemple AQUEST
Comments (1)
Si entenem la participació com un procés col·lectiu per prendre decisions, com creus que s'adequen els següents mitjans a aquesta definció?
Enquestes d'opinió
Comments (2)
Per difussió de l'activitat pròpia dins i fora de l'entitat
Comments (0)
El butlletí electrònic
Comments (3)
Llistes de distribució de correu electrònic
Comments (1)
Cartes d'opinió per publicar en revistes de l'entitat
Comments (1)
El telèfon
Comments (2)
Bústia de suggeriments
Comments (1)
Els següents col·lectius, d'una manera o altra estan relacionats o interactuen amb la teva entitat. Per cadascun d'ells com d'important creus que és crear canals de participació online?
Pels membres de l'entitat
Comments (0)
Pels membres que formen part de l'òrgan de govern
Comments (4)
Pels membres d'una comissió / departament / etc.
Comments (0)
Pels clients o destinataris del treball de l'entitat
Comments (0)
Per tota la societat
Comments (0)
Per altres col·lectius (afegeix-los a comentaris)
Comments (0)
Per decidir temes involucrats en la gestió del dia a dia
Comments (0)
Per decidir estratègies a mig i llarg termini
Comments (0)
Per consensuar declaracions institucionals
Comments (0)
Per cohesionar l'entitat
Comments (0)
Per campanyes institucionals
Comments (0)

Gràcies per contestar aquests qüestionaris.
Si us plau continua per aquest darrer qüestionari: recursos per la participació

-> Tornar a l'iniciGeneral comments
Written by a21e at 14 / 11 / 2007
Written by martacuixart at 14 / 11 / 2007
fins a quin punt l'eina fa la feina ? vet aquí la qüestió
Written by ALFONS RC at 14 / 11 / 2007


This forum has been assessed 346 times [Participate] [View the results for this forum]