<<< Pàgina d'inici                                                                                                             
 
A continuació fem una proposta d’afirmacions per tal de copsar la vostra percepció i valoració sobre el seguiment del contracte.  
 
Recordeu que podeu indicar el vostre grau d'acord o desacord sobre cadascun dels ítems presentats a través de la següent escala de colors:
verd D'acord       verd A mitges     verd En desacord   verd Ns/Nc
 
Per argumentar les vostres valoracions, podeu escriure comentaris per a cada ítem i comentar les valoracions o comentaris d’altres persones participants.
 
Al final, en el requadre comentaris generals, podeu afegir suggeriments i altres qüestions que no quedin relfectides en el fórum i que considereu importants. 
 
Per veure els resultats en temps real, podeu clicar a Resultats (al requadre blanc de la dreta). 
1. Fa falta més convenciment i més mitjans per controlar l'execució dels contractes públics.
 
Comments (0)
2. La falta d'una política de seguiment dels contractes ha dificultat la verificació de si compleix amb els objectius de la licitació.

Comments (0)
3. Un seguiment del contracte adequat ens permetria verificar si la contractació pública està servint com a mecanisme de defensa dels drets humans a l'interior del territori i extraterritorialment.


Comments (0)
4. Per molt experta que sigui la persona que fa el seguiment, s’ha de poder facilitar la seva feina amb mecanismes senzills i, de ser possible, digitalitzats (treballar amb plantilles o formats específics creats per al seguiment). En conseqüència, s'han de destinar recursos humans i econòmics per millorar les eines de seguiment.

Comments (0)
5. Quan es tracta de contractes en què sigui molt complex fer-ne seguiment, i descartant l'externalització d'aquesta fase, les tècniques i tècnics haurien de comptar amb el suport assessor d'altres persones d'altres departaments o fins i tot externes a la institució.

Comments (0)
6. En els casos que s’acaben d’esmentar, s'haurien de contemplar les implicacions econòmiques relacionades amb una ampliació de la despesa i discutir-les amb les àrees de planificació econòmica corresponents a l'hora de formular els pressupostos.
Comments (0)
7. Si s'entén políticament que és necessari reforçar el seguiment dels contractes, serà més fàcil incorporar tots els recursos humans i econòmics per realitzar aquesta tasca correctament.


Comments (0)
8. Comptar amb persones expertes en les diferents fases de la contractació, hauria de donar-nos elements i ajudar-nos a crear indicadors per facilitar el seguiment i l'avaluació sobre com la contractació pública està impulsant determinats tipus de polítiques.

Comments (0)
9. Per fer el seguiment de contractes complexos i importants (en volum de pressupost) podria ajudar, en algunes ocasions, externalitzar el servei.


Comments (0)
10. Fins i tot externalitzant el seguiment del contracte, les institucions públiques són qui tenen la facultat de realitzar inspeccions i demanar documentació acreditativa quan ho considerin necessari.


Comments (0)
11. En cas d'inspeccions realitzades pel proveïdor del servei externalitzat, la presència d'una tècnica o tècnic de l’òrgan de contractació serà sempre necessària.
Comments (0)
<<< Pàgina d'inici                                                                                                              


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 11 times [Participate] [View the results for this forum]