<<< Pàgina d'inici                                                                                                              >>> Tema 4
 
A continuació fem una proposta d’afirmacions per tal de copsar la vostra percepció i valoració sobre els aspectes claus de com objectivar criteris subjectius en el marc de la contractació pública.  
 
Recordeu que podeu indicar el vostre grau d'acord o desacord sobre cadascun dels ítems presentats a través de la següent escala de colors:
verd D'acord       verd A mitges     verd En desacord   verd Ns/Nc
 
Per argumentar les vostres valoracions, podeu escriure comentaris per a cada ítem i comentar les valoracions o comentaris d’altres persones participants.
 
Al final, en el requadre comentaris generals, podeu afegir suggeriments i altres qüestions que no quedin relfectides en el fórum i que considereu importants. 
 
Per veure els resultats en temps real, podeu clicar a Resultats (al requadre blanc de la dreta). 
1. L'objetivació dels criteris facilita la seva valoració.

Comments (0)
2. Una definició exhaustiva de l'objecte contractual i la inclusió de la perspectiva social (de defensa dels drets humans, per exemple) és clau per poder introduir criteris encaminats a promoure la defensa dels drets humans en les diferents fases dels procediments d'adjudicació: com a requisit de solvència, com a criteri d'adjudicació o com a condició especial d'execució.

Comments (0)
3. Com més objectius i precisos siguin els criteris, més es dificultarà la impugnació de la licitació en diferents formes a) s'hi impugna el plec, b) s'impugna la valoració o c) s’impugna l'adjudicació perquè no s'ha motivat suficientment la valoració.

Comments (0)
4. Com més objectius i precisos són els criteris d'avaluació més podrem controlar la discrecionalitat o arbitrarietat tècnica.


Comments (0)
5. Si ampliem la precisió en l'objectivació, tot i que això requereix un esforç tècnic inicial major: a) serà més fàcil  incloure elements de defensa als drets humans en els criteris d'adjudicació, b) es farà més senzill el treball de tècniques i tècnics, i c) s’incentivarà que hi hagi un impuls polític orientat a protegir els drets humans a través de la contractació pública.


Comments (0)
6. A vegades convertir un criteri de judici de valor en un criteri de fórmula matemàtica, té com a conseqüència que es perden matisos. És a dir, pot arribar a ser contraproduent intentar formular com a fórmula matemàtica qualsevol criteri.
Comments (0)
<<< Pàgina d'inici                                                                                                               >>> Tema 4


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 6 times [Participate] [View the results for this forum]