<<< Pàgina d'inici                                                                                                            >>> Tema 2
 
A continuació fem una proposta d’afirmacions per tal de copsar la vostra percepció i valoració sobre la situació i context general de la contractació pública.  
 
Recordeu que podeu indicar el vostre grau d'acord o desacord sobre cadascun dels ítems presentats a través de la següent escala de colors:
verd D'acord       verd A mitges     verd En desacord   verd Ns/Nc
 
Per argumentar les vostres valoracions, podeu escriure comentaris per a cada ítem i comentar les valoracions o comentaris d’altres persones participants.
 
Al final, en el requadre comentaris generals, podeu afegir suggeriments i altres qüestions que no quedin relfectides en el fórum i que considereu importants. 
 
Per veure els resultats en temps real, podeu clicar a Resultats (al requadre blanc de la dreta). 
 
Si us plau respon les següents preguntes abans de procedir a la valoració:  
Before assessing the forum, please answer the questions below
Nom i cognoms (opcional) 
Organització i càrrec 


1. Cal un impuls polític per promoure la defensa dels drets humans a través de la contractació pública.

Comments (0)
2. La contractació pública en totes les seves fases, incloent les més tècniques, té un gran potencial en la defensa dels drets humans.

Comments (0)
3. Fa falta més formació i apoderament de les tècniques i tècnics perquè es pugui incentivar el respecte dels drets humans a través de la contractació pública.

Comments (0)
4. Per garantir una contractació pública que faci èmfasi en clàusules socials i promogui la defensa dels drets humans és molt important que les administracions públiques facin ús de les facultats que la llei els atorga.
Comments (0)
5. L'administració pública està dotada d'eines jurídiques suficients (penalització o resolució) per actuar davant l'incompliment de les clàusules socials o de drets humans que s'hagin establert en el contracte.


Comments (0)
6. Els procediments per dur a terme les penalitats són més senzills que aquells que impliquen amb la resolució dels contractes.


Comments (0)
7. Els procediments per dur a terme les resolucions de contracte són més llargs, complexos i requereixen amplis coneixements tècnics i jurídics.


Comments (0)
8. En el cas en què el contractista incompleixi una clàusula social o de drets humans introduïda, s'ha d'avaluar quan s'ha d'imposar una penalitat i quan la resolució del contracte, fent un balanç en cada cas de les implicacions que podria tenir en relació a la finalitat pròpia del contracte.
Comments (0)
<<< Pàgina d'inici                                                                                                               >>> Tema 2


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 8 times [Participate] [View the results for this forum]