Delibera -> Forums -> Escola   

Valora el grau de prioritat que té per a tu la línia estratègica que es presenta a continuació:

Per cada ítem marca un dels colors:
verdMolt prioritari     verdBastant prioritari   verdA mitges   Poc prioritari     verdGens prioritari      verdNs/Nc

 

Valora el grau de d'acord sobre els objectius que es presenten a continuació:

Per cada ítem marca un dels colors:
verdMolt d'acord      verdBastant d'acord    verdA mitges     Poc important   verdGens important   verdNs/Nc

 

I també valora el grau d'implicació en relació als objectius:

Per cada ítem marca un dels colors:
verdMolta implicació    verdBastanta implicació   verdA mitges    Poca implicació    verdGens       verdNs/Nc

This forum has not published any items yet!

General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 0 times [Participate] [View the results for this forum]