<<< Pàgina d'inici                                                                                                              
 
A continuació fem una proposta d’afirmacions per tal de copsar la vostra percepció i valoració sobre els recursos que cal disposar per tirar endavant la cooperació. 
 
En aquest sentit, podeu indicar el vostre grau d'acord o desacord sobre cadascun dels ítems presentats a través de la següent escala de colors:
verd Molt d'acord      verd Bastant d'acord       verd A mitges     Poc d'acord    verd Gens d'acord   verd Ns/Nc
 
Per argumentar les vostres valoracions, podeu escriure comentaris per a cada ítem i comentar les valoracions o comentaris d’altres persones participants.
 
Al final, en el requadre comentaris generals, podeu afegir suggeriments i altres qüestions que no quedin relfectides en el fórum i que considereu importants. 
 
Per veure els resultats en temps real, podeu clicar a Resultats (al requadre blau de la dreta). 
1. S’ha d’assegurar el 0,7% dels recursos propis  per a cooperació.
Comments (0)
2. Els altres departaments de l’Ajuntament podrien aportar tècnics i tècniques municipals per fer cooperació directa, donant-los la formació i les condicions necessàries.

Comments (0)
3. S’hauria de desenvolupar algun programa de voluntariat a terreny per activar la participació del jovent. 
Comments (0)
4. Fóra bo buscar altres recursos en convocatòries públiques d’altres administracions.
Comments (0)
5. Cal incentivar el mecenatge empresarial i les donacions entre la població de Vic.
Comments (0)
6. Les entitats de cooperació de Vic necessiten suport per a continuar amb les seves activitat
Comments (0)


General comments
La mobilització de recursos és sempre un mitjà, mai un fi es si mateix. Per tant cal tenir un pla estratègic clar i unes accions ben definides i acotades coherents amb aquest pla.
Written by bernatvilarasau at 25 / 10 / 2017
Si volem que el món coneixi la realitat opressora que estem patint avui en dia el poble català i que empatitzin amb nosaltres, nosaltres també tenim el deure de conèixer les realitats que viuen altres comunitats arreu del món i denunciar les repressions que puguin patir.
Written by rogercuvi at 29 / 10 / 2017
Felicitats per la feina feta i a continuar!
Written by cris molas at 10 / 11 / 2017


This forum has been assessed 111 times [Participate] [View the results for this forum]