<<< Pàgina d'inici                                                                                                                   >>> Tema 4
 
A continuació fem una proposta d’afirmacions per tal de copsar la vostra percepció i valoració qui s'ha d'encarregar de impulsar la cooperació. 
 
En aquest sentit, podeu indicar el vostre grau d'acord o desacord sobre cadascun dels ítems presentats a través de la següent escala de colors:
verd Molt d'acord      verd Bastant d'acord       verd A mitges     Poc d'acord    verd Gens d'acord   verd Ns/Nc
 
Per argumentar les vostres valoracions, podeu escriure comentaris per a cada ítem i comentar les valoracions o comentaris d’altres persones participants.
 
Al final, en el requadre comentaris generals, podeu afegir suggeriments i altres qüestions que no quedin relfectides en el fórum i que considereu importants. 
 
Per veure els resultats en temps real, podeu clicar a Resultats (al requadre blau de la dreta). 
1. Cal treballar amb els municipis que ens envolten,  per a involucrar a més persones en favor de la cooperació. 

Comments (0)
2. És millor treballar sols des de l’ajuntament per visibilitzar bé el que fem, encara que sigui poca cosa.
Comments (0)
3. El Fons Català de Cooperació ha de continuar donant suport a la tasca de cooperació.
Comments (1)
4. És necessari coordinar-se amb la Generalitat i altres administracions públiques superiors.
Comments (0)
5. Fora bo implicar i fer servir les capacitats tècniques presents a l'ajuntament, i col·laborar directament amb d'altres municipis als països del Sud.
Comments (0)
6. Cal treballar amb les millors entitats i institucions que facin cooperació a Catalunya per optimitzar els nostres recursos i l'impacte aconseguit.
Comments (0)
7. Per implicar i sensibilitzar la població de Vic només es pot fer treballant amb entitats locals, per això cal prioritzar aquestes.
Comments (0)
8. La Universitat de Vic (estudiants i docents) han de tenir un paper protagonista en la cooperació.
Comments (1)
9. Els col·legis professionals i les empreses s'han d'implicar en la cooperació.
Comments (0)
10. El teixit cultural de Vic cal que tingui un rol més actiu en la cooperació. 
Comments (0)
<<< Pàgina d'inici                                                                                                                   >>> Tema 4


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 186 times [Participate] [View the results for this forum]