<<< Pàgina d'inici                                                                                                                   >>> Tema 3
 
A continuació fem una proposta d’afirmacions per tal de copsar la vostra percepció i valoració sobre quins criteris han de guiar la cooperació dels propers anys. 
 
En aquest sentit, podeu indicar el vostre grau d'acord o desacord sobre cadascun dels ítems presentats a través de la següent escala de colors:
verd Molt d'acord      verd Bastant d'acord       verd A mitges     Poc d'acord    verd Gens d'acord   verd Ns/Nc
 
Per argumentar les vostres valoracions, podeu escriure comentaris per a cada ítem i comentar les valoracions o comentaris d’altres persones participants.
 
Al final, en el requadre comentaris generals, podeu afegir suggeriments i altres qüestions que no quedin relfectides en el fórum i que considereu importants. 
 
Per veure els resultats en temps real, podeu clicar a Resultats (al requadre blau de la dreta). 
1. La cooperació a Vic hauria de ser sobretot municipalista, és a dir, centrar-se en donar suport al desenvolupament i els drets humans a escala local i a les administracions que el fan possible des d'aquesta visió.
Comments (0)
2. Caldria prioritzar els sectors d'activitat que proposin anualment les entitats i institucions que fan cooperació a terreny.
Comments (0)
3. La cooperació de Vic s'hauria de centrar en certs sectors clau, especialment vinculats amb la ciutat.
Comments (0)
4. La cooperació de Vic hauria d'orientar-se a donar suport a les comunitats i els països d'origen de les persones nouvingudes.
Comments (0)
5. La cooperació de Vic hauria de servir per integrar i facilitar la participació de les persones nouvingudes.
Comments (0)
6.Per optimitzar recursos seria convenient centrar-se en pocs llocs a on fer cooperació.
Comments (0)
7. Hi haurà interès en poder fer cooperació en aquells llocs a on es puguin aprendre coses i intercanvi de coneixements entre Vic i els llocs on es col·labori.
Comments (0)
8. És millor desenvolupar capacitats que infraestructures als països on es treballa amb els recursos de la cooperació.
Comments (1)
9. Si no es treballa per assegurar els drets humans amb la cooperació arreu del món, aquesta no té cap sentit.
Comments (0)
10. La cooperació de Vic hauria de tenir una mirada especial per l'equitat de gènere.
Comments (0)
11. Vic s'hauria d'implicar en la construcció de la Pau i la solució dels conflictes al món.
Comments (0)
12. La cooperació hauria de ser un pilar per a la formació en valors i per tenir una ciutadania crítica i ben informada amb el que passa al món.
Comments (0)
<<< Pàgina d'inici                                                                                                                   >>> Tema 3General comments
La Cooperació s'ha de fer des de la generació de complicitats i intercanvis de benefici mutu per establir relacions de igualtat que defugin els paternalismes. Partir d'àmbits d'expertesa i vinculat a les cultures que ja són presents a la ciutat
Written by bernatvilarasau at 25 / 10 / 2017


This forum has been assessed 226 times [Participate] [View the results for this forum]