<<< Pàgina d'inici                                                                                                             >>> Tema 2
 
A continuació fem una proposta d’afirmacions per tal de copsar la vostra percepció sobre l'estat de la cooperació a Vic. 
 
En aquest sentit, podeu indicar el vostre grau d'acord o desacord sobre cadascun dels ítems presentats a través de la següent escala de colors:
verd Molt d'acord      verd Bastant d'acord       verd A mitges     Poc d'acord    verd Gens d'acord   verd Ns/Nc
 
Per argumentar les vostres valoracions, podeu escriure comentaris per a cada ítem i comentar les valoracions o comentaris d’altres persones participants.
 
Al final, en el requadre comentaris generals, podeu afegir suggeriments i altres qüestions que no quedin reflectides en el fórum i que considereu importants. 
 
Per veure els resultats en temps real, podeu clicar a Resultats (al requadre blau de la dreta). 
- Lideratge i coordinació de la cooperació: 
1. La cooperació a Vic és una política liderada per l'Ajuntament.
Comments (0)
2. La cooperació és una política pública transversal i ben articulada amb la resta de polítiques que impulsa l'ajuntament.
Comments (0)
3. Les entitats de cooperació de la ciutat són les que realment acaben fent la feina de cooperació.
Comments (0)
4. En els darrers anys, s’ha anat millorant i avançant en la coordinació entres les entitats de la ciutat que treballen en favor de la cooperació 
Comments (0)
5. Les entitats i institucions de Vic que fan cooperació col·laboren entre elles i es coordinen.
Comments (0)
6. El Consell Local de Cooperació funciona com a espai de diàleg i reflexió fluid entre els agents de cooperació de la ciutat.
Comments (0)
- Coneixement i relació amb la població, mitjans i altres institucions i  organismes:
7.La població de Vic coneix el que es fa amb els seus impostos en cooperació.
Comments (0)
8. La població de Vic entén per a què es fa la cooperació.
Comments (0)
9. La població de Vic dóna suport al que es fa en cooperació.
Comments (0)
10. En els darrers anys, s’ha anat millorant i avançant en el coneixement d’allò que es fa en cooperació, així com en la transparència i la visibilitat de les actuacions de cooperació en mitjans i xarxes. 
Comments (0)
11. La cooperació està suficientment present als mitjans de comunicació locals.
Comments (0)
12. En les activitats impulsades per les entitats de cooperació hi manca una clara participació i implicació de la població vigatana, sent sempre les mateixes persones i entitats que participen.
Comments (0)
13. Hi ha el risc que quan passi la crisi de les persones refugiades, desaparegui de nou l'interés per la cooperació.
Comments (0)
14. Els centres educatius aprofiten força bé la cooperació per reforçar l'ensenyament de valors ciutadans bàsics.
Comments (0)
15. Els espais d’educació no formal de la ciutat empren els valors de la cooperació per reforçar una ciutadania crítica. 
Comments (0)
<<< Pàgina d'inici                                                                                                             >>> Tema 2


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 289 times [Participate] [View the results for this forum]