Línia estratègica 9. Desenvolupar sistemes d'impuls, seguiment i control

Cost total:1.900.000

Inici: 2008 Acabament:2009

 

Aquí et pots descarregar el document sencer
Si t'identifiques, els teus comentaris i valoracions sortiran signats.

Accés directe a Llistat de línies estratègiques
9.2. Definir i implantar un quadre de comandament
Elaboració i implantació d’un quadre de comandament que tingui en compte els indicadors bàsics necessaris per a fer el seguiment del desenvolupament de la xarxa ciclable a Catalunya – a nivell de km carrils-bici, seguiment econòmic, recerca, nombre d’usuaris, qualitat i satisfacció de l’usuari- i faciliti el seguiment de l’execució del Pla Estratègic.
El quadre de comandament esdevindrà una eina de seguiment, control i avaluació de la execució i impacte del Pla Estratègic i les seves accions, a més de facilitar la definició de les estratègies futures de continuïtat del pla.

Cost total:40.000
Inici:2009 Acabament:2009
Comments (0)
9.1. Crear i desenvolupar l'Entitat de gestió del Pla estratègic de la bicicleta
Creació i desenvolupament d’un ens públic, amb pressupost assignat, per a la promoció de l'ús de la bicicleta i amb l’objectiu que es configuri com l’element capitalitzador de la realitat actual i impulsor de les estratègies futures, entre d’altres la execució, control i seguiment d’aquest pla estratègic. Aquest ens actuarà també de centre de coneixement territorial i observatori de l’evolució de la bicicleta a Catalunya.

Cost total:1.860.000
Inici:2008 Acabament:2008
Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 4 times [Participate] [View the results for this forum]