Línia estratègica 8. Fomentar mecanismes de coordinació i participació

Cost total:731.000

Inici: 2008 Acabament:2012

 

Aquí et pots descarregar el document sencer
Si t'identifiques, els teus comentaris i valoracions sortiran signats.

Accés directe a Llistat de línies estratègiques
8.2. Desenvolupar un espai virtual de coneixement i participació
Creació i implantació d’una plataforma virtual (on-line), per tal d’oferir als tècnics i experts una eina que els hi permeti compartir informació específica i participar en processos de treball al voltant de temes d’interès comú sobre la bicicleta (gestió del coneixement). Aquest espai es desenvoluparà dins del marc definit per la Web de la bicicleta tot i que es desenvoluparan mesures específiques per a la seva promoció i gestió.

Cost total:39.000
Inici:2009 Acabament:2012
Comments (0)
8.1. Impulsar el desenvolupament del "Club de la Bicicleta" - Grup d'experts
Creació d’un grup d’experts, de reflexió i treball, per a la identificació i priorització de polítiques i accions que fomentin l’ús de la bicicleta a nivell territorial segons les necessitats i els recursos disponibles. L’objectiu d’aquest grup és ser la font d’impuls per al foment de la mobilitat en bicicleta i d’intercanvi d’informació. El “Club de la Bicicleta” estarà integrat per responsables tècnics i polítics regionals i locals així com experts i representants de la mobilitat ciclista a Catalunya.

Cost total:18.000
Inici:2008 Acabament:2009
Comments (0)
8.3. Crear i impulsar un congrés bianual sobre la bicicleta
Organització d’una trobada professional bianual de la bicicleta a Catalunya, amb la participació del sector públic i privat, que permeti debatre sobre la situació i els assumptes que afecten el foment de l’ús de la bicicleta al territori, intercanviar opinions, plantejar noves necessitats, compartir coneixements, i promoure les relacions professionals entre administracions i experts. La institucionalització de la celebració d’unes jornades sectorials de reflexió permetrà al mateix temps posar de relleu la importància de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu i sostenible. Sota el marc d’aquestes jornades es pot plantejar el desenvolupament de guardons que premiïn la R+D+i o altres relacionats amb el món de la bicicleta.

Cost total:600.000
Inici:2008 Acabament:2012
Comments (0)
8.4. Desenvolupar estratègies de partenariat i de coordinació amb altres territoris i països
Definició de programes d’actuació i iniciatives que permetin la creació de partnerships, tant dintre del sector públic com privat, amb altres territoris i països a fi de coordinar actuacions que afavoreixin:
• El desenvolupament d’una xarxa continua a través de l’impuls de creació de connexions transfrontereres.
• El compartir coneixement i experiències que permetin millorar el foment de l’ús de la bicicleta al territori.
• L’ optimització d’experiències i recursos en el desenvolupament de les infraestructures ciclistes.

Cost total:74.000
Inici:2009 Acabament:2012
Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 6 times [Participate] [View the results for this forum]