Línia estratègica 3. Desenvolupar mesures de seguretat contra robatoris

Cost total:50.000

Inici: 2008 Acabament:2012

 

Aquí et pots descarregar el document sencer
Si t'identifiques, els teus comentaris i valoracions sortiran signats.

Accés directe a Llistat de línies estratègiques
 

3.2. Desenvolupar mecanismes de dissuasió contra robatoris
Creació i implantació d’un programa d’actuacions que permeti disminuir el nombre de robatoris de bicicletes. El programa aprofundirà, principalment, en el desenvolupament de les següents mesures de dissuasió contra robatoris:
• Estudiar la viabilitat de creació i implantació d’un registre de bicicletes a nivell de Catalunya, que permeti identificar ràpidament les bicicletes i vincular-les al seu propietari en cas de robatori o negligència.
• Desenvolupament d’una campanya de comunicació i informació.
• Definició de mecanismes específics per combatre les vendes il.legals.
• Desenvolupament de campanyes de promoció de les bicicletes plegables.

Cost total:0
Inici:2008 Acabament:2012
Comments (0)
3.1. Fomentar la creació d'espais específics i segurs per a la guarda de bicicletes
Desenvolupament i implantació d’un pla d’acció que fomenti la creació d’espais específics i segurs per a la guarda de les bicicletes. El pla inclourà la identificació i l’anàlisi de diferents solucions i tipus d’aparcament, on es valoraran el grau de seguretat, el cost d’implantació, l’espai utilitzat i la capacitat, i proposarà les millors opcions segons el tipus d’ús, la ubicació, i els mecanismes necessaris per a la seva implantació. El pla també incorporarà la definició de mecanismes per implicar a tots aquells ens i empreses que comporten un important nombre de desplaçaments.

Cost total:50000
Inici:2008 Acabament:2009
Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 6 times [Participate] [View the results for this forum]