Línia estratègica 2. Millorar les infraestructures de circulació i de seguretat

Cost total:98.000

Inici: 2008 Acabament:2010

 

Aquí et pots descarregar el document sencer
Si t'identifiques, els teus comentaris i valoracions sortiran signats.


Accés directe a Llistat de línies estratègiques
 

2.2. Fomentar el desenvolupament de mesures de pacificació del trànsit a les zones urbanes
Disseny i desenvolupament d’un pla per a fomentar la introducció de mesures de pacificació del trànsit dins dels Plans de Trànsit i Urbanístics locals. Aquest pla ha de tenir com a objectiu principal fomentar la planificació de mesures per part dels municipis per tal d’afavorir la mobilitat amb bicicleta com un element més dins del trànsit urbà.

Cost total:6000
Inici:2010 Acabament:2010
Comments (0)
2.1. Definir una normativa de pacificació del trànsit
Desenvolupament d’una normativa que estableixi i reguli la creació de zones i mesures específiques per a la pacificació del trànsit a nivell de tot el territori. Aquesta normativa ha de permetre als tècnics locals i regionals oferir una major seguretat i continuïtat a les vies, tant a ciclistes com a vianants, disminuït la velocitat mitjana de circulació i augmentant la seguretat. La normativa ha de contemplar, entre d’altres, aspectes com: criteris per l’ordenació i classificació de zones de velocitat reduïda (zones residencials i d’oci, proximitats a escoles, accessos a serveis públics, zones comercials, etc.), la classificació jeràrquica de carreteres (segons velocitat, fluïdesa i composició del trànsit), l’organització de les vies d’acord a la bicicleta, la definició de criteris necessaris per la creació d’itineraris prioritaris per a ciclistes, etc.

Cost total:72000
Inici:2008 Acabament:2010
Comments (0)
2.3. Dissenyar un programa de manteniment i neteja d'infraestructures ciclistes
Definició d’un programa d’actuacions per tal de garantir el correcte manteniment i la neteja de les infrastructures ciclistes (vies, mobiliari, etc.) Aquest programa ha de contemplar aspectes relacionats amb: l'àmbit d’actuació, els processos de neteja i manteniment, la periodicitat, el pressupost associat i els responsables de la seva execució, aspectes tots ells que han de permetre donar una major seguretat de circulació als usuaris.

Cost total:20000
Inici:2009 Acabament:2009
Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 6 times [Participate] [View the results for this forum]