<< Anar a llista dels fòrums                                                                                           Anar al fòrum repte 2 >>

 

Dins l'escala de colors      

marca en verd  les propostes que consideres més efectives per evitar o combatre la corrupció i,

en vermell  les que consideres menys efectives. En gris,  si no saps o vols valorar la proposta.

Si vols, pots canviar la teva marca clicant Eliminar i tornant a marcar,

quan els comentaris d'altres et convencin del canvi.

També pots fer els teus Comentaris amb arguments sobre la teva valoració.

1. Necessitat de tenir entitats de control real i eficaç per evitar l'especulació i les bombolles immobiliàries i financeres

El mal control que ha imperat a Espanya ha permès l'especulació que ens ha portat a successives bombolles, primer la immobiliària, després la financera. La bombolla immobiliària ha comportat una construcció desmesurada que no ha respectat els entorns naturals ni els ecosistemes del país. La bombolla financera ens ha portat estafes i la ruïna de moltes famílies. Es fan necessàries les entitats de control (real i eficaç) per tal d'evitar aquest tipus de ruptures de la societat i l'entorn. 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

Comments (6)

2. La transparència és per a tota la societat, no solament per a l'administració pública i pels polítics.

No cal fer cap pacte especial per la transparència i la corrupció solament per a l'administració pública, els polítics, els partits polítics i els diners públics. Si es fa un pacte i es legisla sobre transparència ha de ser per a tota la societat: pels polítics, jutges, càrrecs institucionals... però també per a la ciutadania, per les empreses, les corporacions, les organitzacions, l'esglèsia.... Perquè tots (persones físiques i jurídiques) som iguals davant la llei.  

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

Comments (3)

3. Tothom ha de presentar l'estat de comptes anual i pagar pels beneficis obtinguts.

Declaració econòmica: de la mateixa manera que els ciutadans estan obligats a presentar una declaració de renda i les empreses els seus balanços i comptes d’explotació, cal que totes les entitats, organitzacions i institucions, sindicats, ONG’s, Esglésies, siguin del tipus que siguin - per tant patits polítics inclosos- també. Tothom ha de presentar l’estat de comptes anual i pagar en funció dels beneficis obtinguts.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

Comments (4)

4. Robustesa legislativa contra la corrupció més enllà de l'alternança de partits

Els països menys corruptes tenen una tradició legislativa forta que es remunta molts decennis enrere. L'estructura legislativa té una orientació bàsica, acordada i respectada pels partits parlamentaris. Això evita que l'alternança governamental malmeti l'estabilitat de les lleis més significatives contra la corrupció. Per exemple, la primera llei de llibertat de premsa finlandesa és del 1919. I aquest és un dels aspectes fonamentals del rigor democràtic: garantir una bona informació als ciutadans. Un altre exemple de la tradició legal d'aquests països és el principi d'accés públic als documents oficials de Suècia, que data del 1766. /  El Codi Penal i les lleis han de penalitzar i perseguir amb total eficàcia la corrupció i el no compliment de la transparència deguda, des de la total independència judicial, amb un règim de sancions administratives i penals.

Més informació d'aquesta proposta en els enllaços: primersegon i tercer 

Comments (3)

5. Sous adequats i poca desigualtat d'ingressos per evitar la corrupció

La corrupció baixa quan els sous d'un país són adequats i les desigualtats d'ingressos són reduïdes. La lògica que expliquen els experts és la següent: com més alts són els ingressos, més gran és la satisfacció laboral, i això fa caure la propensió a acceptar suborns.

Comments (8)

6. Acabar / limitar els indults sense argumentació

No hi ha d'haver indults, en tot cas cal argumentar-los i demostrar que són en benefici del bé comú./ Reformar el sistema d'indults, possibilitant la seva concessió exclusivament quan hi hagi informe favorable del tribunal, i excloent els delictes per corrupció. S’ha de modificar, especialment, la regulació de la suspensió provisional de l'execució de pena en cas de sol·licitud d'indult (art. 4.4º CP), ja que se’n fa un ús excessiu i de vegades abusiu. 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

 

Comments (4)

7. Transparència amb control ciutadà dels mitjans de comunicació

Serà objecte de publicació per part dels mitjans:  - La línia editorial que segueixen, les conviccions, les ideologies que representen i el prisma a través del qual interpreten la realitat o intenten influir en l'ànim o la percepció de qui els segueixen.  - La trajectòria professional, les creences, les ideologies i les afiliacions de qui escriuen els articles.  - Les fonts de patrocini, a més de les empreses que paguen publicitat tot detallant els imports dels mateixos, més les operacions de finançament i crèdits bancaris que reben.  - Els ingressos de publicitat i les subvencions i els ajuts provinents de les Administracions Públiques o d’altres entitats finançades amb diners públics.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

Comments (3)

8. Mesures per evitar que la petita corrupció s'estengui

Impedir la petita corrupció en centenars i milers de casos, pot ser més important encara que la més facilment perseguible dels pocs casos de gran envergadura financera. Cal que el sistema polític/administratiu no afavoreixi que la petita corrupció s'estengui: lleis entenedores i no susceptibles d'interpretacions diverses, burocràcia mínima, menys funcionaris inútils i pagar millor els que quedin. Si les lleis són massa complicades, si s'ha de trucar a massa finestretes oficials per obtenir un permís, un visat o el que sigui, si els funcionaris (des del simple policia fins al cap de qualsevol secció administrativa) tenen un sou massa migrat que no cobreix les necessitats essencials, no es pot evitar el càncer de la corrupció a tot el cos social (com a Rússia, la ìndia, Nigèria i tants altres països). 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

 

Comments (7)

9. Accés públic al web dels ingressos i despeses de totes les entitats públiques i de totes les organitzacions privades amb ingresos públics superiors al 25%

 El factor comú dels diferents àmbits de la lluita contra la corrupció és la transparència en l’aplicació del diner públic. La possibilitat de conèixer amb claredat quin és el resultat de l’esforç del contribuent.  Per assolir tal objectiu:  a) Totes les Entitats Públiques del país disposin d’un registre en web de lliure consulta de tots en ingressos i despeses actualitzades al dia amb identificació del concepte corresponent.  b) Que totes les empreses i entitats de caràcter privat en les que la procedència dels seus ingressos superi en mes del 25% de l’erari públic disposin d’un registre en web de lliure consulta de totes les despeses actualitzades per mesos amb identificació del concepte corresponent, així com del diner públic rebut.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç  

 

Comments (2)

10. Pena de 10 anys de presó per frau fiscal.

Ampliació a 10 anys pel delicte de frau Fiscal i consideració de criminalitat en cassos d’enriquiment important sense justificació. Tant per persones físiques com per a responsables d'entitats públiques o privades.                                                      

Comments (6)
<< Anar a llista dels fòrums                                                                           Anar al fòrum repte 2 >>


General comments
Hem d'afavorir la generalització d'una cultura social de responsabilitat i exemplaritat en el compliment de les normes pensades per al bé comú.
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


This forum has been assessed 153 times [Participate] [View the results for this forum]