Delibera 4.2
Portals Destacats   
1. Pla Estratègic de Cooperació de Vic 2017-2020
Creat per BarcelonaConsensus.
2. Congrés europeu de voluntariat
Creat per congreseuropeu.
3. Consulta sobre una ACT!2012
Creat per daniduos.
4. Consens de Barcelona
Creat per agenda21localbarcelona.
5. Forum web PCI-ICH
Creat per daniduos.
6. propostes per la transparència i contra la corrupció
Creat per tina minana.
Accés i ús de Deliberaweb:

En base a les condicions d’ús i la llicència Creative Commons, Delibera informa que:
- Particulars i organitzacions no lucratives poden emprar Deliberaweb de forma lliure i gratuïta.
- Institucions publiques, empreses i activitats comercials han de sol·licitar un pressupost a info@delibera.info

Què és Deliberaweb?   

Deliberaweb.cat és una eina telemàtica, elaborada amb programari lliure, que afavoreix els processos de participació, tot fomentant l’agilitat, la transparència i l'obtenció de resultats. Aquesta eina està adreçada a tot tipus de col·lectius o d'organitzacions públiques, socials o privades. Permet recollir valoracions sobre visions o propostes a partir de les regles de joc deliberatives. Mitjançant uns joc de colors (semàfor) amb icones (smilers) les persones poden posicionar-se i alhora, fer aportacions en relació a la seva pròpia valoració. Qualsevol col·lectiu pot proposar i prioritzar problemàtiques, plantejar i visualitzar graus d'acord sobre propostes, o avaluar la seva implantació.

Anar als fòrums

Si vols obtenir més informació de Delibera, et convidem a visitar www.delibera.info

Allà hi trobaràs tots els serveis, eines i mètodes que oferim a les organitzacions.

Veure fòrums de...   


Podeu conèixer alguns exemples de fòrums. Hi podeu entrar des del menú d’inici. Hi trobareu valoracions, comentaris rellevants, resultats gràfics, etc.