2. De la Instrucció al plec
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

1. Les instruccions o les guies de contractació han de ser com més clares possible en la proposta de clàusules i orientacions perquè les tècniques i tècnics que elaboren els plecs puguin introduir-les sense generar ambigüitats.


(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

2. En general, totes les clàusules socials i de drets humans són aplicables a tots els contractes.


(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

3. Algunes clàusules socials i de drets humans poden tenir l'efecte de, en la pràctica, dificultar la concurrència.(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

4. La introducció de clàusules socials i de drets humans probablement crearà un augment en els preus dels oferents i encarirà la contractació pública.


(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

Comments (1)
No, és el preu just que cal pagar
Written by Usuari 2a63e6d8 at 22 / 10 / 2018


5. Les administracions compromeses amb el respecte dels drets humans a través de la contractació haurien d'incentivar la relació amb empreses que tinguin un model de responsabilitat social orientat a això, perquè és una manera de promoure la coherència de polítiques públiques a l'interior de la institució i cap a la ciutadania.

(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

<<< Pàgina d'inici                                                                                                        >>> Tema 3