Pla Estratègic de la Bicicleta
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

6.2. Fomentar el respecte del conductor del vehicle motor vers el ciclista als programes de formació viària i de conducció
Incidir en el tractament dels continguts relatius a la bicicleta en l’aprenentatge per al permís de conduir “B” a les autoscoles, per fomentar el respecte del conductor de vehicle de motor vers el ciclista quan comparteixen espais. Sessions de sensibilització als professors de formació viària per facilitar que hi hagi un canvi directe sobre el tractament de la conscienciació del respecte del conductor del vehicle de motor vers el ciclista quan comparteixen espais.

Cost total:50.000
Inici:2008 Acabament:2009

(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

6.1. Crear programes d'educació per a la mobilitat segura amb bicicleta a les escoles
Realització d’un programa de jornades de formació escolar sobre la bicicleta, adreçat a nens d’entre 5 a 16 anys per fomentar la seguretat en l’ús de la bicicleta entre aquests col·lectiu. Intervenció educativa basada en informar, posar les bases per als hàbits, treballar les emocions i actituds per canviar els comportaments que causen inseguretat i millorar la seguretat de la bicicleta entre els nens i les famílies. Continuar la línia marcada per la Guia d’Educació per a la Mobilitat Segura (GEMS).

Cost total:218.000
Inici:2008 Acabament:2012

(1 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 1

6.3. Desenvolupar programes informatius i de sensibilització
Desenvolupament d’un programa d’informació i sensibilització pública de seguretat viària dirigit al públic en general, conductors de tots tipus de vehicles, ciclistes i vianants, amb un doble objectiu:
• Conscienciar als ciclistes de les mesures de seguretat i les normes viàries.
• Millorar la coexistència i el respecte de la resta d’usuaris de les vies amb les que aquesta ha de coexistir de forma que es consideri com un mitjà de desplaçament més.

Cost total:170.000
Inici:2008 Acabament:2012

(1 / 50%)

(1 / 50%)
  
 
 Number of assessments : 2