El Departament de Política Territorial i Obres Públiques engega aquest Pla Estratègic de la Bicicleta a
Catalunya amb la finalitat d'establir eines efectives de desenvolupament de la bicicleta com a mitjà de transport amb següents línies de treball:
  • Dissenyar una xarxa per cobrir les necessitats de la demanda d’ús de la bicicleta.
  • Connectar la bicicleta amb la resta de mitjans de transport, especialment el transport públic.
  • Resoldre els conflictes amb la resta de mitjans de transport.
  • Establir normes de disseny relatives a la construcció de la xarxa: característiques geomètriques, enllumenat, estacionament, senyalització,....
  • Motivar la societat a l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport i d’oci.
  • Vetllar per la seguretat del ciclista.

A continuació trobaràs les línies estratègiques establertes. Cada línia està formada per accions a les que pots accedir clicant-hi a sobre.

Aquí et pots descarregar el document sencer 

NOTA: Si vols valorar-les, d'entre les 9 línies que hi ha pots marcar les 3 que consideres més prioritàries (el sistema no et deixarà marcar més de 3 línies amb la icona verda Smiler verd). Si t'identifiques, els teus comentaris i valoracions sortiran signats.

2. Millorar les infraestructures de circulació i de seguretat
Cost total:98.000 €
Inici:2008 Acabament:2010
Comments (0)
1. Identificar, planificar, dissenyar i construir una xarxa territorial
Cost total:9.588.000 €
Inici:2008 Acabament:2012
Comments (0)
3. Desenvolupar mesures de seguretat contra robatoris
Cost total:50.000 €
Inici:2008 Acabament:2012
Comments (0)
4. Impulsar el desenvolupament de normativa específica
Cost total:771.000 €
Inici:2008 Acabament:2012
Comments (2)
5. Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat
Cost total:655.000 €
Inici:2008 Acabament:2012
Comments (0)
6. Desenvolupar programes d'educació, formació i informació
Cost total:438.000 €
Inici:2008 Acabament:2012
Comments (0)
7. Impulsar la creació de polítiques i campanyes de promoció
Cost total:1.945.000 €
Inici:2008 Acabament:2012
Comments (1)
8. Fomentar mecanismes de coordinació i participació
Cost total:731.000 €
Inici:2008 Acabament:2012
Comments (0)
9. Desenvolupar sistemes d'impuls, seguiment i control
Cost total:1.900.000 €
Inici:2008 Acabament:2009
Comments (1)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 14 times [Participate] [View the results for this forum]